Drodzy Klienci

Po trzyletniej nieobecności na rynku podjąłem decyzję o reaktywowaniu firmy a-moll. Moją ambicją jest kontynuowanie tradycji firmy a-moll sp. jawna A. Bis, a co za tym idzie, odtworzenie marki, potencjału, a także pozycji lidera, jaką prowadzona przeze mnie firma utrzymywała na rynku trójmiejskim przez wiele lat. Dlatego trzon zespołu reaktywowanej firmy stanowią ci sami ludzie, posiadający wieloletnie doświadczenie we wszystkich dziedzinach związanych z dostarczaniem, wdrażaniem i późniejszą obsługą kompleksowych rozwiązań informatycznych dla biznesu. Większość oferowanych przez nas rozwiązań skupia się wokół oprogramowania firmy Streamsoft, nadal wspieramy też Klientów, użytkujących Systemy Symfonia i Forte.

Mając świadomość tego, że pozycję lidera możemy zdobyć i utrzymać wyłącznie dzięki Państwu, w działaniu kierujemy się tymi samymi zasadami, jakimi kierowaliśmy się dotychczas:

  • konsekwencją - doprowadzamy do końca nawet najtrudniejsze zadania, których się podejmujemy; napotykając problemy stawiamy im czoło, nie unikając poszukiwania nieszablonowych rozwiązań.
  • odpowiedzialnością - bierzemy odpowiedzialność zarówno za efekty naszych działań, jak i sposób ich realizacji
  • skutecznością - skutecznie osiągamy zaplanowane cele dzięki umiejętności dokonywania wyboru właściwych rozwiązań i narzędzi, precyzyjnemu określaniu priorytetów oraz robieniu właściwych rzeczy w odpowiednim czasie.
  • odwagą - mamy odwagę mierzyć się na co dzień z niełatwymi wyzwaniami, pokonywać bariery mentalne i stereotypy, działać wbrew przyzwyczajeniom i utartym schematom.

W naszej pracy w równym stopniu liczą się kompetencja, solidność i życzliwa, partnerska współpraca.

Andrzej Bis