Imex Top 32 spółka z o.o.

Firma a-moll dała się poznać jako solidny i profesjonalny partner, szybko reagujący na nasze potrzeby, aktywnie poszukujący nowoczesnych i optymalnych, niekiedy nieszablonowych rozwiązań, biorący odpowiedzialność za efekty swoich działań. więcej »

Błażej Żmijewski,
Prezes Zarządu Imex Top 32 spółka z o.o.

LLENTABHALLEN sp. z o.o.

Historia współpracy z firmą a-moll i jej właścicielem sięga 1997 roku.

Dobrze zorganizowany, elastyczny zespół zawsze szybko reagował na nasze potrzeby, podsuwając rozwiązania optymalne dla specyfiki naszej firmy. Zlecane firmie a-moll zadania zawsze wykonywane były sprawnie i terminowo oraz z najwyższą starannością.

Wiadomość o reaktywowaniu firmy przyjęliśmy z zadowoleniem, podejmując od nowa współpracę. więcej »

Katarzyna Liszewska,
Członek Zarządu LLENTABHALLEN sp. z o.o.

MEGA Nocoń spółka jawna

Firma a-moll (...) dostarczyła i wdrożyła oprogramowanie Streamsoft PRESTIŻ w bardzo krótkim czasie. Proces wdrożenia przebiegł sprawnie i bez większych zakłóceń, zaś półroczny okres pracy z nowym oprogramowaniem utwierdził nas w przekonaniu o słuszności dokonanego przez nas wyboru. więcej »

Ryszard Nocoń,
współwłaściciel MEGA Nocoń spółka jawna

VISTAL EURO-CYNK sp. z o.o.

Przez cały okres współpracy firma a-moll i jej pracownicy dali się poznać jako zespół cechujący się profesjonalizmem, pełnym zaangażowaniem, skutecznością oraz odpowiedzialnością. Ważną z naszego punktu widzenia cechą firmy a-moll jest także wysoki poziom kultury osobistej jej pracowników. więcej »

Elżbieta Tyczkowska,
Prokurent Vistal Euro-Cynk sp. z o.o.

SIM Gdynia Holding

Pomimo bardzo krótkiego czasu przeznaczonego na wdrożenie w obszarach księgowości oraz gospodarki magazynowej firma a-moll wywiązała się z podjętego zobowiązania, kończąc prace wdrożeniowe w niecały miesiąc od ich rozpoczęcia i oddając nam do użytku stabilny i nowoczesny system, przynoszący nam wiele korzyści w zakresie zarządzania firmą. więcej »

Andrzej Szczypek,
Prezes Zarządu SiM Gdynia Holding sp. z o.o.