Moduł Serwis

Moduł przeznaczony jest dla firm usługowych o dowolnej specjalizacji, w tym zajmujących się serwisem różnego rodzaju urządzeń i sprzętu, bądź świadczących usługi niematerialne. Wspomaga pracę poprzez ułatwienie codziennych czynności związanych z obsługą zleceń serwisowych oraz zapewnienie szybkiego dostępu do wielu istotnych informacji o przebiegu realizacji zleceń serwisowych, historii przedmiotów zleceń itd.

Aplikacja jest w pełni zintegrowana z modułem Handlowo-Magazynowym. Automatyzuje proces wystawiania dokumentów takich, jak zlecenia napraw, dokumenty magazynowe, dokumenty sprzedaży. Pozwala na analizę historii napraw i pracy serwisantów.

Podstawowa funkcjonalność:
 • Prowadzenie słownika serwisowanego sprzętu z możliwością zdefiniowania dowolnych cech np. nr nadwozia, nr ramy, nr seryjny, nr unikatowy, przebieg, data następnego przeglądu itp.
 • Możliwość zdefiniowania dowolnych rodzajów zleceń serwisowych.
 • Prowadzenie słownika wykonywanych usług z możliwością grupowania czynności serwisowych.
 • Pełna integracja z modułem CRM pozwalająca m.in. na planowanie czasu pracy wykonawców usług serwisowych i eliminację konfliktów,
 • Opcjonalna możliwość definiowania złożonych przedmiotów serwisu (serwisowanych urządzeń składających się z innych urządzeń lub podzespołów).
 • Prowadzenie ewidencji zleceń serwisowych z możliwością filtrowania i szukania wg dowolnych kryteriów oraz podziałem na zlecenia bieżące i archiwalne.
 • Wydruki przyjęcia do serwisu i wydania z serwisu.
 • Wystawianie dokumentów WZ i RW powiązanych ze zleceniem serwisowym. Dokumenty WZ mogą być wystawiane od zlecenia do magazynu lub od magazynu do zlecenia serwisowego.
 • Prowadzenie listy napraw powiązanych ze zleceniem.
 • Możliwość wartościowego podziału wykonanych usług na kilku serwisantów oraz rozliczania w systemie prowizyjnym.
 • Rozliczenie zlecenia serwisowego z automatycznym wystawieniem Faktury VAT, zawierającej części z dokumentów WZ oraz wykonane usługi.
 • Kilka postaci wydruków Faktury VAT rozliczającej zlecenie: usługa zbiorcza z dodatkową specyfikacją wykonanych usług, usługa zbiorcza bez specyfikacji, wszystkie usługi analitycznie na Fakturze VAT.
 • Możliwość wystawiania dowolnych korekt do faktur rozliczających zlecenia.