Symfonia Start

Firmom, w których jedna osoba odpowiada za prowadzenie działalności i administrowanie księgami, proponujemy wykorzystanie produktów z linii Symfonia Start. Te proste w obsłudze rozwiązania informatyczne usprawniają funkcjonowanie niewielkiej firmy - ułatwiają tworzenie podstawowych dokumentów, zarządzanie księgowością i obsługę sprzedaży.

Mała Księgowość

Program realizuje wszystkie zasadnicze operacje księgowe - od budowania planu kont, układów bilansu oraz rachunku zysków i strat, łatwego księgowania dokumentów oraz ich zapisu do rejestrów VAT, poprzez automatyczny bilans zamknięcia, pełne rozrachunki i rozliczenia, aż do gotowych lub zdefiniowanych przez Użytkownika zestawień i sprawozdań.

Wsparcie rozliczania podatków i prowadzenia ewidencji obowiązkowych

 • Płynne przejście ze zryczałtowanego podatku dochodowego do rozliczania na zasadach ogólnych oraz ze zwolnienia podmiotowego do opodatkowania podatkiem VAT
 • Automatyczne tworzenie rejestrów VAT na podstawie dokumentów sprzedaży i zakupu zarejestrowanych w księdze (ewidencji)
 • Możliwość wpisania do rejestru VAT dokumentu z podziałem na odpowiednie kategorie zakupów
 • Rozliczanie kosztów użytkowania samochodów prywatnych wykorzystywanych w działalności gospodarczej
 • Rejestrowanie i rozliczanie remanentów
 • Rejestrowanie i rozliczanie kosztów odroczonych (zapisy do kolumny 16)
 • Wydruki deklaracji podatkowych i VAT

Ewidencja środków trwałych

 • Ewidencja środków trwałych i wyposażenia (maksymalnie 5 środków trwałych)
 • Podstawowe metody amortyzacji

Ewidencja pracowników i wynagrodzeń

 • Ewidencja pracowników na podstawie umów o pracę i umów cywilnoprawnych (maksymalnie 5 umów w miesiącu)
 • Tworzenie i wydruk kart wynagrodzeń, listy płac, deklaracji

Wymiana danych z innymi programami

 • Współpraca z MS Office, m.in.: kopiowanie zestawień do schowka systemu Windows i przekazywanie ich do innych programów
 • Import danych z programów Symfonia Start® Handel i Faktura oraz programów Symfonia® Faktura i Kasa
 • Rozszerzenie funkcjonalności o możliwość współpracy z programem Symfonia Start e-Dokumenty, służącym do zarządzania i archiwizacji faktur elektronicznych będących w obiegu przedsiębiorstwa.

Współpraca z międzyfirmami.pl

Symfonia Start Mała Księgowość za pośrednictwem programu e-Dokumenty została dostosowana do współpracy z serwisem internetowym miedzyfirmami.pl, który umożliwia szybką i bezpieczną wymianę dokumentów elektronicznych.

Handel

Program wspomaga obsługę sprzedaży i magazynu. Wystawia dokumenty sprzedaży, magazynowe, zakupu i płatności. Współpracuje z drukarkami i kasami fiskalnymi oraz czytnikami kodów kreskowych. Został dostosowany do wymiany dokumentów elektronicznych za pomocą programu Symfonia Start e-Dokumenty.

Wygodne prowadzenie i planowanie sprzedaży

 • Prowadzenie polityki cenowo-rabatowej
 • Prowadzenie cenników w walutach
 • Zestawienia handlowe kontrahentów (wg dokumentów i towarów) oraz towarów (wg dokumentów i kontrahentów z kontrolą zalegania dostaw)
 • Możliwość odłożenia faktury do bufora (poczekalni)

Pełna obsługa magazynu

 • Pełna ewidencja stanów magazynowych – rozliczanie ilościowo-wartościowe towarów (maksymalnie 1000 aktywnych asortymentów)
 • Rozliczanie wartościowe wg cen rzeczywistych za pomocą metod FIFO, LIFO oraz wg wskazanej dostawy
 • Przeprowadzanie inwentaryzacji
 • Obsługa stanów minimalnych i maksymalnych towarów
 • Obsługa kompletów (asortymentów składających się z wielu towarów i/lub usług)
 • Obsługa numerów seryjnych towarów

Pełna obsługa płatności i rozrachunków

 • Pełna obsługa kasy
 • Rozliczanie należności i zobowiązań
 • Obsługa kont bankowych, rejestrowanie czeków i płatności w dowolnych formach

Wymiana danych z innymi programami

 • Przygotowywanie danych do programów obsługujących Księgę Przychodów i Rozchodów oraz Ewidencję Sprzedaży
 • Rozbudowana współpraca z programami finansowo-księgowymi (tworzenie wielu schematów księgowań do dokumentów, parametryczne ustalanie syntetyk i analityk, podziału księgowanych kwot na części)
 • Współpraca z MS Office, m.in.: kopiowanie zestawień do schowka systemu Windows i przekazywanie ich do innych programów (MS Excel lub MS Word)
 • Rozszerzenie funkcjonalności o możliwość współpracy z programem Symfonia Start e-Dokumenty, służącym do zarządzania i archiwizacji faktur elektronicznych będących w obiegu przedsiębiorstwa.

Współpraca z międzyfirmami.pl

Symfonia Start Handel za pośrednictwem programu e-Dokumenty został dostosowany do współpracy z serwisem internetowym miedzyfirmami.pl, który umożliwia szybką i bezpieczną wymianę dokumentów elektronicznych.

Faktura i Kasa

Program pozwala zaplanować i prowadzić sprzedaż w firmach nieposiadających magazynu. Umożliwia kontrolę płatności za wystawione dokumenty sprzedaży. Współpracuje z drukarkami fiskalnymi oraz czytnikami kodów kreskowych. Został dostosowany do wymiany dokumentów elektronicznych za pomocą programu Symfonia Start e-Dokumenty

Wygodne prowadzenie i planowanie sprzedaży

 • Wprowadzanie pozycji do dokumentów sprzedaży ręcznie (bez ograniczeń) lub automatycznie (poprzez wybór z listy towarowej zawierającej maksymalnie 1000 asortymentów)
 • Obsługa drukarek fiskalnych (Optimus, Elzab, Posnet, Inova) i czytników kodów kreskowych
 • Możliwość odłożenia faktury do poczekalni
 • Prowadzenie elastycznej polityki cenowo-rabatowej dzięki możliwości udzielania rabatów w przypadku każdej pozycji
 • Możliwość ograniczenia wysokości kredytu kupieckiego dla każdego kontrahenta
 • Prowadzenie cenników (także w walutach)
 • Zestawienia handlowe kontrahentów (wg dokumentów i towarów) oraz towarów (wg dokumentów i kontrahentów)
 • Tworzenie rejestrów sprzedaży VAT

Pełna obsługa płatności i rozrachunków

 • Wystawianie dokumentów kasowych i tworzenie raportów kasowych
 • Możliwość rejestracji płatności, w tym także cząstkowych, za wystawione dokumenty
 • Rozliczanie należności i zobowiązań
 • Obsługa kont bankowych, drukowanie przelewów, rejestrowanie czeków i płatności w dowolnych formach
 • Kontrola rozrachunków i terminów płatności (dokumenty przeterminowane i niezapłacone, dłużnicy)
 • Pełna obsługa płatności i rozrachunków danego kontrahenta

Wymiana danych z innymi programami

 • Przygotowywanie danych do programów obsługujących Księgę Przychodów i Rozchodów oraz Ewidencję Sprzedaży lub Księgi Handlowe
 • Współpraca z MS Office, m.in.: kopiowanie zestawień do schowka systemu Windows i przekazywanie ich do innych programów (MS Excel lub MS Word)
 • Rozszerzenie funkcjonalności o możliwość współpracy z programem Symfonia Start e-Dokumenty, służącym do zarządzania i archiwizacji faktur elektronicznych będących w obiegu przedsiębiorstwa.

Współpraca z międzyfirmami.pl

Symfonia Start Faktura i Kasa za pośrednictwem programu e-Dokumenty została dostosowana do współpracy z serwisem internetowym miedzyfirmami.pl, który umożliwia szybką i prostą wymianę dokumentów elektronicznych.

e-Dokumenty

Symfonia Start e-Dokumenty to aplikacja do zarządzania i archiwizacji dokumentów elektronicznych będących w obiegu firmy. Umożliwia wysyłanie i odbieranie e-dokumentów oraz ich przechowywanie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do uzyskania pełnej funkcjonalności wymagane jest posiadanie dwóch programów: Symfonia Start Handel lub Faktura i Kasa oraz Symfonia Start Mała Księgowość.

Bezpieczeństwo

Program pozwala na bezpieczny obrót e-dokumentami poprzez zastosowanie elektronicznej pieczęci firmy lub podpisu kwalifikowanego. Dzięki temu przedsiębiorca może być pewien tożsamości kontrahenta oraz integralności treści otrzymanego dokumentu. Operacje elektroniczne, odbywające się za jego pośrednictwem, są objęte gwarancją bezpieczeństwa i poufności.

Funkcjonalność

Główną funkcjonalnością programu Symfonia Start e-Dokumenty jest możliwość elektronicznego wysłania, odbierania i przechowywania e-faktur, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17.12.2010 w sprawie wystawiania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej. Posiadanie aplikacji e-Dokumenty jest konieczne do wystawienia lub zarejestrowania dokumentu oznaczonego jako e-faktura.

Współpraca z serwisem miedzyfirmami.pl

Wszystkie programy Symfonia Start są dostosowane za pośrednictwem aplikacji e-Dokumenty do współpracy z naszym nowym serwisem miedzyfirmami.pl, który umożliwia szybką, prostą i bezpieczną wymianę dokumentów elektronicznych, w tym – e-faktur. Wybrane aspekty prawno-podatkowe – związane z obiegiem dokumentów w tym serwisie – były przedmiotem opinii wiodącej firmy doradczej PricewaterhouseCoopers. Bezpieczeństwo gwarantuje certyfikat zgodności całego systemu z najnowszymi standardami jakości aplikacji internetowych.

Unikatowym rozwiązaniem zastosowanym w serwisie miedzyfirmami.pl jest maksymalne uproszczenie procedur wymiany faktur elektronicznych. Polega ono na podpisaniu tylko jednej umowy przystąpienia do serwisu, która uprawnia do wymiany e-faktur ze wszystkimi obecnymi oraz przyszłymi użytkownikami serwisu.