Streamsoft VERTO

Streamsoft VERTO to przełomowy system ERP nowej generacji. Stanowi połączenie najlepszych możliwości systemów zamkniętych (zawierających bogaty zestaw funkcjonalności) i szkieletowych (otwartych na dodawanie własnych rozwiązań). System VERTO zawiera unikalne rozwiązania technologiczne i merytoryczne - jest najbardziej innowacyjnym produktem firmy StreamSOFT, rozpoczynającym nową erę w dziedzinie oprogramowania dla biznesu. Streamsoft VERTO został wyposażony w bogaty zestaw gotowych rozwiązań biznesowych oraz w możliwości dopasowania systemu do indywidualnych potrzeb klienta. Połączenie to zapewnia użytkownikom optymalny czas wdrożenia systemu. Ponadto, klient ma możliwość ciągłej modyfikacji systemu w trakcie jego eksploatacji, pod kątem zmieniających się oczekiwań. Streamsoft VERTO to nie jest "tylko" system, to wizja nowoczesnego zarządzania firmą.

System Streamsoft Verto został zaprojektowany na bazie najlepszych 23 letnich doświadczeń firmy Streamsoft w zakresie implementowania rozwiązań informatycznych w firmach produkcyjnych, handlowych, usługowych, wielooddziałowych, z kapitałem zagranicznym i wielu innych. Streamsoft Verto to system przyszłości stworzony w oparciu o innowacyjne i zaawansowane technologie informatyczne – zewnętrzne i własne. Dzięki zastosowaniu współczesnych technologii i uwzględnieniu ich dynamicznego rozwoju – użytkownicy systemu Streamsoft Verto będą mogli wyeliminować ze swojego słownika wyrażenia typu: „przestarzały”, „nienadążający za zmianami”, „nie poddający się rozbudowie”. Zaawansowanie technologiczne systemu Streamsoft Verto najlepiej wyraża się w możliwości zastosowania dowolnego silnika bazodanowego podczas wdrożenia systemu – relacyjnej bazy danych zarówno komercyjnej (np. Oracle) jak i open sourceowej (np. Firebird).

Verto "3W"
 • Wielojęzyczny
 • Wielowarstwowy
 • Wielokomponentowy

Wielojęzyczny interfejs pozwala zastosować system Streamsoft Verto do zarządzania procesami w firmach zlokalizowanych w różnych krajach. Również firmy mające zagraniczne oddziały mogą korzystać z jednego spójnego systemu zarówno w Polsce jak i poza jej granicami.

Wielowarstwowość systemu Streamsoft Verto umożliwia użytkownikowi chociażby zamianę silnika bazodanowego z komercyjnego na open sourcewy i odwrotnie, zwiększenie wydajności, łatwiejszą rozbudowę firmy pod względem informatycznym w momencie jej dynamicznego rozwoju oraz eliminację różnego rodzaju ograniczeń językowych i technologicznych.

Wielokomponentowość systemu Verto wyraża się w jego modułowej budowie, dzięki której można implementować gotowe moduły systemu w zależności od tego jakie potrzeby informatyczne będzie miał użytkownik i jak dynamicznie będzie rozwijać się jego firma oraz w możliwości tworzenia dowolnych rozwiązań dedykowanych specyficznych dla danego klienta lub dla branży, w której działa. Możliwości systemu Streamsoft Verto ograniczone tylko wyobraźnią Klienta. Odważnie składamy taką deklarację, ponieważ mamy narzędzia żeby to udowodnić. To właśnie tandem systemu Streamsoft Verto i platformy Streamsoft Next zapewnia użytkownikowi nieograniczone możliwości rozwoju funkcjonalności systemu i tworzenie rozwiązań dedykowanych, dzięki którym uchwycić można specyfikę działalności firmy - a to ona decyduje o przewadze konkurencyjnej.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Nazwa projektu: „Prace rozwojowe nad stworzeniem systemu ERP nowej generacji” "Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość"

 

Streamsoft VERTO w chmurze

Trudno wyobrazić sobie dzisiaj prowadzenie działalności gospodarczej bez wsparcia informatycznego. Bez sprzętu, oprogramowania i usług z tym związanych - nie byłoby możliwe gromadzenie i przetwarzanie takiej ilości danych jakie codziennie rejestruje się w firmie. Przyjmowanie zamówień, wystawianie np. dokumentów handlowych, magazynowych i zleceń, pozyskiwanie informacji zwrotnych z przebiegu procesu produkcji i wiele innych operacji gospodarczych odbywa się przy pełnym wsparciu informatyki.

Najpopularniejszy model korzystania z systemu ERP w firmie to nadal model tradycyjny. Alternatywą dla niego staje się coraz częściej model usługowy, który w ostatnim czasie mocno się rozwija.

System Streamsoft Verto można użytkować zarówno w modelu tradycyjnym jak i w modelu usługowym, czyli w tzw. „chmurze”

W tradycyjnym modelu użytkowania systemu Streamsoft Verto, przedsiębiorca-użytkownik inwestuje w zakup sprzętu i licencji, wdraża oprogramowanie, dba o rozwój zasobów sprzętowych i aktualizację systemu.

W modelu usługowym użytkowania systemu Streamsoft Verto przedsiębiorca–użytkownik dba tylko o zapewnienie dostępu do internetu, a kwestie związane z zasobami typu sprzęt, platforma i oprogramowanie oraz koszty ich utrzymywania – są przeniesione na zewnętrznego dostawcę. Gwarancja bezpiecznego użytkowania systemu Streamsoft Verto „w chmurze”. Firma Streamsoft jako doświadczony producent i dostawca systemów do zarządzania firmą gwarantuje użytkownikom bezpieczeństwo danych „w chmurze” zarówno prywatnej jak i publicznej.

Zagadnienia bezpieczeństwa danych są zawsze kluczowe dla kadry zarządzającej firmą, ponieważ informacje to jeden z najcenniejszych zasobów firmy. Tworząc system Streamsoft Verto wyposażyliśmy go w mechanizmy i procedury, które gwarantują użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa przetwarzanych i przechowywanych danych.

Workflow

Workflow - uporządkowany przepływ zadań i spójnych informacji. Sprawne zarządzanie firmą wyraża się w postaci procedur działania, sposobach obiegu dokumentów i przepływu informacji oraz w opisaniu zasad współpracy pomiędzy poszczególnymi jednostkami (działami, wydziałami, oddziałami). Procedury, sposoby, metody i techniki realizacji kluczowych procesów, tworzy się w celu zagwarantowania porządku organizacyjnego podczas ich przebiegu. Kadra kierownicza w wielu firmach dąży do tego, aby całkowicie lub częściowo zautomatyzować przepływ zadań i dokumentów pomiędzy pracownikami. Taką automatyzację zapewnia system Streamsoft Verto. Moduł Workflow systemu Verto umożliwia zdefiniowanie procesów, podzielenie ich na etapy realizacji, określenie jakie zadania będą wykonywane w ramach danego procesu oraz wskazanie zasobów, które będą niezbędne do ich prawidłowego przebiegu. W module Workflow systemu Verto użytkownik może określić role jakie pełnią poszczególni pracownicy lub grupy w przekazywaniu dokumentów i informacji, wskazać stany pośrednie dokumentów i etapy realizacji zadań. Verto Workflow przyśpiesza i usprawnia pracę związaną z wymianą dokumentów i informacji w całej firmie i pomiędzy jej oddziałami.

Moduł Workflow pozwala na:

 • prowadzenie, udostępnianie i wyszukiwanie dokumentów wewnętrznych i zewnętrznych
 • monitorowanie i raportowanie przebiegu zadań w ramach procesu
 • tworzenie historii realizacji procesów i obiegu dokumentów
 • wskazanie osób odpowiedzialnych za realizację zadań
 • tworzenie harmonogramu obiegu dokumentów
 • ustalenie kolejności realizacji procesów i zadań
 • modelowanie procesów wraz z określeniem reguł przebiegu
 • określenie informacji i dokumentów jakie będą wymieniane podczas realizacji procesu
 • określenie dowolnych parametrów i ograniczeń dla procesów.

Korzyści z zastosowania systemu do realizacji workflow

 • automatyzacja zarządzania obiegiem dokumentów w całej firmie
 • archiwizacja dokumentów
 • zmniejszenie kosztów związanych z obiegiem dokumentów
 • usprawnienie pracy poprzez automatyzację zadań
 • precyzyjne wskazanie zasobów realizujących zadania
 • zarządzanie przepływem dokumentów zgodnie z ustaloną kolejnością
 • elektroniczne podpisywanie i akceptowanie dokumentów

Zarządzanie projektami

Sprawna i terminowa realizacja wielu projektów w różnych branżach jest jednym z czynników, które decydują o przewadze konkurencyjnej firmy na danym rynku. Zarządzanie projektami, złożonymi pod względem organizacyjnym, wiąże się z koniecznością stałej kontroli budżetu, ustalania harmonogramu prac oraz analizowania i kontrolowania poziomu ryzyka. Sprawna koordynacja prac wielu zasobów przeznaczonych do realizacji projektu - jest znacznym wyzwaniem i wymaga odpowiednich narzędzi. Skutecznie można zarządzać projektami dzięki możliwościom jakie oferuje system Streamsoft Verto.

W zakresie zarządzania projektami Streamsoft Verto zapewnia:

 • sprawną organizację pracy
 • kontrolę terminów i kosztów
 • zarządzanie zasobami
 • ergonomię pracy

Funkcjonalności systemu Verto wspomagające pracę menadżerów i kierowników różnych projektów:

 • Harmonogramowanie zadań z zachowaniem relacji:
  • priorytety zadań
  • kamienie milowe
  • opóźnienia pomiędzy zadaniami
  • ograniczenia czasowe
  • terminy ostateczne
  • zapasy czasów (swobodny i całkowity)
  • zadania krytyczne
  • ścieżki krytyczne - prezentacja na wykresie Gantta
  • podział i łączenie zadań
  • typy zadań (praca stała, stała liczba jednostek, stały czas trwania)
  • zadania cykliczne
  • czas ciągły i szacowany trwania zadania
 • Wersjonowanie harmonogramów w celu wybrania najlepszego
 • Budżetowanie
 • Rozliczenie kosztów projektu - możliwość porównania budżetu zaplanowanego z rzeczywistym
 • Raportowanie i meldunki z przebiegu prac
 • Analiza konfliktów zasobów
 • Planowanie obciążenia zasobów
 • Definiowanie wymaganych cech dla projektu i elementów harmonogramu
 • Definiowanie poprzedników przez wpisanie kodu WBS (ang. Work Breakdown Structure)
 • Zapamiętywanie kodów WBS, obsługa prefixu dla projektu
 • Kalendarze projektu, zadania i zasobu
 • Rejestr ryzyka - podłączanie pod działania i wymagania
 • Ocena ryzyka

Integracja aplikacji do zarządzania projektami z modułem CRM, Finanse i księgowość, Zaopatrzenie i z aplikacją przeznaczoną do wspomagania produkcji projektowej.

Aplikację do zarządzania projektami w systemie Streamsoft Verto można zastosować w branży budowlanej, instalatorskiej, informatycznej, w firmach realizujących produkcję projektową ETO (Engineering to Order) i wszędzie tam gdzie potrzebne jest skuteczne narzędzie do organizacji pracy i oceny ryzyka związanego z realizacją projektu.

Moduły systemu

Moduł Sprzedaż

Wspomaga obsługę oraz usprawnia wszystkie procesy sprzedażowe w firmach o różnym profilu działalności i stopniu rozwoju. Moduł wspiera przyjmowanie zamówień, alokację odpowiednich zasobów po zatwierdzeniu zamówienia, rejestrowanie faktur sprzedaży, warunków handlowych, cen oraz rabatów, obsługując różne transakcje walutowe. Posiada rozbudowany system umów, cenników, promocji, wspiera zarządzanie i kontrolę należności i zobowiązań. Współpracuje z urządzeniami zewnętrznymi takimi jak: drukarki fiskalne, kolektory danych, czytniki kodów kreskowych.

Moduł Zakupy

Wspomaga obsługę oraz usprawnia wszystkie procesy zakupowe w tym również zakupy kosztowe. Umożliwia również kontrolę realizacji umów oraz zamówień do dostawców oraz zautomatyzowanie procesów generowania dokumentów i wyznaczenia warunków dostawy, kontroli cen i terminów. Pozwala na generowanie przeszacowań magazynowych w momencie zmiany ceny zakupu/nabycia na fakturze lub korekcie oraz obliczanie korekty kosztów sprzedaży. Wspomaga tworzenie faktur na podstawie dokumentów magazynowych.

Moduł Gospodarka Magazynowa

Moduł przeznaczony jest do prowadzenia wielomagazynowej gospodarki towarowej i materiałowej. Wspomaga pracę działu sprzedaży i zaopatrzenia. Implementacja systemu informatycznego w gospodarce magazynowej usprawnia procesy towarzyszące wystawianiu dokumentów obrotu towarowego. Wszechstronność systemu umożliwia prowadzenie ewidencji stanów magazynowych, obrót towarowy i materiałowy w przedsiębiorstwach produkcyjnych oraz handlowych. Możliwe są sposoby wyceny magazynów wg ceny zakupu/nabycia (rozchody metodą FIFO), ceny ewidencyjnej. Wspomaga tworzenie i rozliczanie inwentaryzacji.

Moduł Logistyka Magazynowa

System umożliwia podział magazynu na dowolne miejsca składowania. Obrót towarowy na poszczególnych miejscach składowania jest prowadzony za pomocą odpowiednich dokumentów. Moduł wspomaga proces inwentaryzacji, gdyż istnieje możliwość przeprowadzania inwentaryzacji magazynu wg miejsc składowania. Posiada automatyczny generator kodów miejsc składowania wg dowolnej struktury i poziomu zagłębienia.

Moduł Zaopatrzenie

Udostępnia użytkownikowi precyzyjne informacje o zasobach zgromadzonych w magazynach, oraz materiałach potrzebnych do realizacji celów działalności bieżącej i planowanej. Zaawansowane analizy umożliwiają monitoring bilansu tych potrzeb oraz kontrolę postępu realizacji wysłanych uprzednio zamówień. System jednocześnie zapewnia redukcję kosztów zaopatrzenia i współpracy z dostawcami, podniesienie efektywności gospodarki zapasami w przedsiębiorstwie oraz wspomaga optymalny dobór dostawców i sposób realizacji dostaw.

Moduł Finanse i Księgowość

Wspomaga pracę działu księgowości w przedsiębiorstwach o różnym profilu działalności. Praca oparta jest o wielopoziomowy, drzewiasty plan kont i plany alternatywne. Umożliwia dekretację i księgowanie dokumentów w dowolnej walucie, z możliwością wykorzystania własnych schematów dekretacji, automatów, przeksięgowań. Możliwe jest przeglądanie w postaci zestawień dowolnych wartości dla kont, które można wybierać wg wymagań wskazując w prosty sposób lub definiując zaawansowane filtry.

Moduł Rozrachunki

Moduł wspiera zarządzanie i kontrolę należności i zobowiązań. Zapewnia pełną obsługę rozrachunków, zapewnia szybkie i proste uzyskanie informacji o stanie zobowiązań i należności na dowolny dzień, tworzenie zestawienia dokumentów rozliczonych, analizę tych danych oraz wykonywanie czynności związanych windykacją. Umożliwia obsługę dokumentów kasowych, wyciągów bankowych oraz raportów terminalowych wraz z możliwością wystawienia ich do konkretnego rozliczenia. Kasy mogą być prowadzone zarówno w PLN jak i walutach obcych wraz z obsługą FIFO.

Moduł CRM

Moduł CRM (Customer Relationship Management – Zarządzanie Relacjami z Klientem), to aplikacja wspierająca proces pozyskiwania i obsługi klienta oraz usprawniająca planowanie i organizację pracy wewnątrz firmy. Stanowi idealne rozwiązanie dla działów marketingu, telemarketingu, handlowych oraz wszędzie tam, gdzie utrzymywane są kontakty z klientami. Moduł pozwala na zarządzanie bazą danych klientów oraz gromadzenie i przetwarzanie informacji o kontaktach handlowych i prowadzonej działalności.

Moduł Administratora

Przeznaczony do administrowania systemem Streamsoft Verto. Instalację przeprowadza się na stanowiskach osób, które będą administrować systemem. Moduł umożliwia przydzielenie poszczególnym użytkownikom systemu praw dostępu do firm, modułów, opcji i funkcji. Pozwala określić kompetencje grup operatorów systemu i zakres ich pracy.