Usługi

Usługi stanowią szczególną pozycję w naszej ofercie. Ich świadczenie oznacza dla nas ścisłą współpracę z Tobą i Twoim zespołem, aby dogłębnie poznać Twoje potrzeby i by spełniać, a nawet przekraczać Twoje oczekiwania.

Oferta świadczonych przez nas usług obejmuje cały system informatyczny przedsiębiorstwa, na który składają się:

  • oprogramowanie - systemy ERP, pakiety biurowe i narzędziowe,
  • systemy operacyjne, stanowiące środowisko pracy oprogramowania
  • infrastruktura (serwery, komputery, urządzenia peryferyjne, sieci itd.)

Najbardziej rozbudowaną część oferowanych przez nas usług stanowią usługi związane z oprogramowaniem, gdyż sprawne funkcjonowanie tej części systemu informatycznego oznacza sprawne funkcjonowanie Twojej firmy. Tę część usług dzielimy na:

  • usługi wsparcia - grupa usług niezbędne na każdym etapie funkcjonowania oprogramowania, począwszy od jego wyboru, poprzez wdrożenie aż po codzienną pracę więcej... »
  • usługi rozwoju - związane z koniecznością stałego rozwoju i dostosowywania systemu do rosnących potrzeb naszych Klientów, zmieniających się warunków rynkowych oraz przepisów prawnych. więcej... »

Pozostała część usług znajdujących się w naszej ofercie związana jest z infrastrukturą informatyczną przedsiębiorstwa. Składają się na nią usługi takie, jak doradztwo, instalacja i konfiguracja urządzeń oraz ich systemów operacyjnych, usługi serwisowe związane z usuwaniem awarii oraz ich skutków oraz administracja, czyli usługi polegające na stałym nadzorze i nad prawidłowym, wydajnym, stabilnym i bezpiecznym funkcjonowaniem całości infrastruktury informatycznej oraz jej poszczególnych elementów. więcej... »

Szczególną pozycję wśród usług stanowi outsourcing systemów i aplikacji, polegające na przejęciu przez naszą firmę bieżącego zarządzania środowiskami aplikacyjnymi oraz wykorzystywaną przez nie infrastrukturą, jak serwery, pamięci masowe, sieci itd. Outsourcing to synonim strategicznej współpracy, w formie najkorzystniejszej dla obu stron: naszego Klienta i nas. więcej... »