Usługi związane z infrastrukturą informatyczną przedsiębiorstwa

Każde oprogramowanie funkcjonuje w określonej infrastrukturze informatycznej. W przypadku niewielkich przedsiębiorstw składa się na nią kilka komputerów i urządzeń peryferyjnych takich jak np. drukarki. Z reguły nawet tak niewielka infrastruktura zawiera także jakieś urządzenie, służące do komunikacji z Internetem. Infrastruktura informatyczna większych przedsiębiorstw to nawet kilkaset komputerów i urządzeń, połączonych za pomocą tzw. aktywnych urządzeń sieciowych oraz odpowiednio skonfigurowanego sieciowego systemu operacyjnego w sieć lokalną lub rozległą, w której poszczególnym komputerom różnorodne usługi dostarcza jeden lub większa ilość bardziej lub mniej wyspecjalizowanych serwerów. Aby oprogramowanie pracowało wydajnie, stabilnie i bezpiecznie, infrastruktura taka wymaga profesjonalnej administracji. Część świadczonych przez naszą firmę usług dotyczy tego obszaru informatyki.

  • Doradztwo - pomagamy naszym Klientom w optymalnym doborze sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych i sieciowych. Pomagamy również w podejmowaniu decyzji dotyczących wyboru oprogramowania systemowego. Wspieramy naszych Klientów w procesie podejmowania decyzji związanych z budową sieci lokalnych i rozległych na etapie wyboru rozwiązań i dostawców oraz podczas realizacji. Doradzamy w sprawach związanych z zabezpieczaniem sieci i danych.
  • Instalacja i konfiguracja - świadczymy usługi związane z instalacją i konfiguracją serwerów, stacji roboczych i urządzeń peryferyjnych oraz sieciowych urządzeń aktywnych, takich jak np. routery, punkty dostępowe sieci bezprzewodowych, dyski sieciowe typu NAS itp.
  • Serwis - w sytuacjach awarii lub niewłaściwego funkcjonowaniem sprzętu i oprogramowania systemowego świadczymy usługi serwisowe, usuwając przyczyny awarii, jak również - o ile istnieje taka możliwość - jej skutki.
  • Administracja - usługi związane ze stałym nadzorem i przejęciem odpowiedzialności za prawidłowe, wydajne, stabilne i bezpieczne funkcjonowanie całości infrastruktury informatycznej oraz jej poszczególnych elementów. Ta część usług świadczona jest najczęściej w oparciu o umowę.