Umowa na serwis oprogramowania

Umowa na serwis infrastruktury IT

Zawarcie umowy serwisowej gwarantuje naszym Klientom priorytetowe warunki oraz preferencyjne ceny usług związanych ze wsparciem i rozwojem oprogramowania. Podstawowe cechy umowy to:

 • określony, krótki czas reakcji nawet w sytuacjach nie wymagających nagłych interwencji,
 • gwarantowany czas reakcji w sytuacjach krytycznych (np. awaria całego systemu, zagrożenie terminu rozliczeń z Urzędem Skarbowym, ZUS lub pracownikami itp.),
 • dyspozycyjność poza standardowym czasem pracy,
 • preferencyjne warunki zakupów w naszej firmie.

Szczegółowe warunki umów serwisowych negocjowane są indywidualnie.

Zawarcie umowy serwisowej gwarantuje naszym Klientom priorytetowe warunki oraz preferencyjne ceny usług związanych ze serwisem i administracją infrastruktury informatycznej. Podstawowe cechy umowy to:

 • określony, krótki czas przystąpienia do czynności serwisowych nawet w sytuacjach nie wymagających nagłych interwencji,
 • gwarantowany czas reakcji w sytuacjach krytycznych (np. awarie serwerów lub urządzeń odpowiadających za komunikację w sieci),
 • dyspozycyjność poza standardowym czasem pracy,
 • sprzęt zastępczy na czas ewentualnej naprawy,

Szczegółowe warunki umów serwisowych negocjowane są indywidualnie

Outsourcing systemu informatycznego

Outsourcing to sprawdzony i niezawodny model biznesowy, gwarantujący wysokie oszczędności kosztów, a jednocześnie pozwalający na optymalne wykorzystanie czasu pracy specjalistów. Zawierając z naszymi Klientami umowę na outsourcing całego systemu informatycznego przejmujemy na siebie całą odpowiedzialność za jego poprawne, stabilne, wydajne i bezpieczne funkcjonowanie. Nasi Klienci uzyskują dzięki temu m.in.:

 • wymierne korzyści w postaci oszczędności w stosunku do kosztów utrzymania własnego działu IT,
 • stały dostęp do specjalistów z różnych dziedzin (administratorów, programistów itd.) bez konieczności zatrudnienia całego zespołu i ponoszenia związanych z tym kosztów,
 • komfort w postaci braku rozproszenia odpowiedzialności za funkcjonowanie systemu,
 • skrócenie czasu potrzebnego do bieżącej obsługi systemu dzięki skupieniu całej wiedzy na jego temat w jednym miejscu,
 • gwarancję krótkiego czasu reakcji,
 • dyspozycyjność poza standardowym czasem pracy,
 • sprzęt zastępczy na czas ewentualnych poważnych awarii,
 • preferencyjne warunki cenowe.

Szczegółowe warunki umowy outsourcingowej negocjowane są indywidualnie.