Usługi rozwoju

Usługi rozwoju związane są z koniecznością dostosowywania oprogramowania do rosnących potrzeb naszych Klientów oraz stale zmieniających się warunków rynkowych i przepisów prawnych.

  • Aktualizacje - oferowane przez nas oprogramowanie jest nieustannie aktualizowane pod kątem zmieniających się przepisów prawnych i podatkowych oraz warunków rynkowych. W kolejnych wersjach dodawane są nowe funkcjonalności podnoszące efektywność pracy i zwiększające konkurencyjność. Nasi Klienci otrzymują aktualizacje oprogramowania w oparciu umowy abonamentowe lub doraźne zamówienia.
  • Integracja - rosnące wymagania i potrzeby wynikające z elektronicznej wymiany danych rodzą z reguły konieczność integracji systemu wspomagającego zarządzanie z innym oprogramowaniem i bazami danych, użytkowanymi przez naszych Klientów. Najprostszym przykładem jest chociażby wymiana danych z systemami bankowości elektronicznej lub Programem Płatnika. Świadczone przez nas usługi integracji mają na celu sprostanie tym wymaganiom, czego efektem jest znaczące skrócenie czasu wykonywania operacji na styku różnych systemów oraz wyeliminowanie błędów wynikających z "ręcznej" obróbki danych.
  • Rozwiązania dedykowane - usługi związane z tworzeniem unikalnych, specyficznych dla konkretnej firmy rozwiązań, działających równolegle do standardowej funkcjonalności systemu. Rozwiązania te tworzymy za pomocą dostarczonych przez producentów systemów narzędzi, takich jak tzw. "wtyczki", procedury i formularze definiowane, funkcjonujące w ramach systemu StreamSOFT PRESTIŻ lub VBA dla Systemu Zarządzania Forte. W wyjątkowych przypadkach tworzymy także oprogramowanie dedykowane.